Stromy vypravují - recenze knihy

Kniha Stromy vypravují - příběhy o stromech a lidech od kolektivu autorů Marie Hruškové, Pavla Hössla a Jaroslava Turka je milým čtením, které nám dokazuje, jak důležité jsou stromy pro náš lidský rod. Stromy dokáží zachraňovat životy i inspirovat umělce, stávají se důležitými účastníky bitev i prostředníky hlásání nové víry.

 

V knize najdete na 30 zajímavých příběhů o stromech, které sehráli důležitou roli v naší lidské historii. Někdy je jejich role větší, která se týká celého našeho českého národa, jindy jen malá rolička týkající se určitého místa.

 

Podstatné ale je, že lidé ke stromům vždy shlíželi s určitým respektem. Chránili je a připisovali  jim různé významy. I vy jistě máte v okolí nějaký strom, který má tu čest nazývat se "památným stromem". Takový strom je tu s námi desítky i stovky let. Zažil mnohem více než vy a jistě má, co vypravovat. A třeba jeho nejzajímavější příběh najdete na stránkách této knihy.

 

Příběhy v knize se inspirují lidovými pověstmi, které si lidé po staletí předávají, ale i historickými záznamy a vzpomínkami upravených do čtivého vyprávění. Každý příběh je navíc uveden v kontextu s dobou a místem, kde se odehrává. Můžete si tak při čtení knihy zavzpomínat na hodiny dějepisu na základní škole a osvěžit si znalosti (a snad i doplnit) o české historii.

 

Hlavními hrdiny příběhů jsou majestátní duby, které se mezi stromy dožívají nejvyššího věku a byli součástí původního pralesa na českém území. Spousta příběhů pojednává o krásných lipách, které se staly symbolem českého národa. Ale i o stříbřitých bucích, tajemných tisech, borovicích nebo smrcích si v knize počtete.

 

Knihu vydalo Nakladatelství Kazda, které se zaměřuje na knihy o přírodě.

 

Nakladatelství KAZDA - knihy o přírodě